Jak zdobyć pozwolenie na broń?

Krótka instrukcja jak zdobyć pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich i sportowych.

Legalne posiadanie broni? - to REALNE.

Poniższy tekst to gotowa instrukcja jak krok po kroku zdobyć pozwolenie na broń w zaledwie 6 miesięcy! Po 3 miesiącach członkostwa w klubie strzeleckim, zrobieniu odpowiednich badań lekarskich i zdaniu egzaminu, będziesz musiał już tylko poczekać na licencję sportową i procedury policyjne.

Prosty sposób na zdobycie pozwolenia na broń palną.

To naprawdę proste! Większa część procesu otrzymywania pozwolenia to po prostu czekanie, a koszty jakie poniesiesz to maksymalnie 2  tys. złotych  (bez potrzeby płacenia wszystkiego od razu).  Na koniec będziesz mógł legalnie posiadać 15 sztuk prawdziwej broni palnej z możliwością powiększenia swojego arsenału do 49 lub więcej sztuk (powyżej 49 sztuk broń musi być przechowywana w przeznaczonym do tego magazynie).

Bez znaczenia czy chcesz strzelać sportowo, uczęszczać na strzelnicę dla czystej rozrywki, kolekcjonować broń czy po prostu czuć się bezpieczniej dzięki posiadaniu broni. Ty decydujesz jaki typ pozwolenia na broń chcesz otrzymać. Uzyskanie pozwolenia na broń najczęściej sprawia mniej trudności niż otrzymanie prawa jazdy. Sprawa staje się jeszcze łatwiejsza i mniej kosztowna jeśli jest się funkcjonariuszem służb mundurowych. Jednak zostańmy na razie przy cywilach.

W Polsce aby otrzymać pozwolenie na broń trzeba spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 21 lat;

-posiadać obywatelstwo polskie;

-nie cierpieć z powodu żadnych zaburzeń psychicznych;

-być niekaranym lub posiadać jedynie wyroki przedawnione;

Broń do rekonstrukcji historycznych, ochrony osobistej, do celów kolekcjonerskich, czy sportowych...

Pozwolenie na broń w 3 miesiące!

Osoba spełniająca wszystkie wyżej wymienione warunki musi jeszcze przedstawić cel dla którego chce posiadać broń. Obowiązująca w Polsce ustawa określa 8 typów pozwolenia na posiadanie broni:

1. Do przeprowadzania rekonstrukcji historycznych;

2. Do ochrony osobistej;

3. Do celów sportowych;

4. Do celów łowieckich;

5. Z przeznaczeniem pamiątkowym;

6. Z przeznaczeniem kolekcjonerskim;

7. Do celów szkoleniowych;

8. Do ochrony osób i mienia.

W zależności od tego do jakich celów potrzebna Ci broń, droga do otrzymania pozwolenia będzie nieco inna, podobnie jak inne będą koszty jego uzyskania.  W Polsce najczęściej wydawanymi pozwoleniami na posiadanie broni są pozwolenia do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich.

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się pozyskanie za jednym zamachem dwóch pozwoleń- pozwolenia do celów sportowych i pozwolenia kolekcjonerskiego do celów sportowych.  Dokumenty musimy w takim wypadku wysłać tylko raz i omijamy w ten sposób zdawanie bardzo trudnego egzaminu przeprowadzanego przez policję, dotyczącego zwykłych pozwoleń kolekcjonerskich. Zaraz po otrzymaniu pozwoleń możemy kupić aż 16 sztuk broni (6 sztuk z przeznaczeniem sportowym+10 z przeznaczeniem kolekcjonerskim do celów sportowych). Poniżej zamieszczona jest instrukcja jak otrzymać takie pozwolenia:

Instrukcja uzyskania pozwolenia na broń krok po kroku.

1. Musisz byc członkiem klubu strzeleckiego przez minimum 3 miesiące.

2. Po 3 miesiącach członkostwa w klubie będziesz mógł starać się o otrzymanie patentu strzeleckiego. W tym celu będziesz musiał zgłosić się na egzamin do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Można to zrobić  za pośrednictwem portalu PZSS. Egzamin składa się z 2 części- teoretycznej i praktycznej. Sprawdza umiejętność bezpiecznej obsługi broni oraz poziom wiedzy na temat uprawiania sportów strzeleckich. Egzamin na patent można zdawać w 3 kategoriach: pistolet, karabin i strzelba istnieje możliwość otrzymania patentu tylko w jednej z nich. Warto jednak posiadać pełny patent, upoważniający do konkurowania w 3 dyscyplinach strzeleckich (pistolet, karabin i strzelba) oraz do posiadania tych 3 rodzajów broni.

3. Posiadając patent strzelecki możemy wystąpić  o licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do startów w zawodach strzeleckich i wydawaną na czas 1 roku . Po upływie roku licencja może zostać przedłużona jeśli uczestniczyliśmy w zawodach przynajmniej 8 razy w 3 dyscyplinach (pistolet, karabin, strzelba) z czego 4 razy startowaliśmy w naszej wiodącej dyscyplinie i po 2 razy w pozostałych (zawodnik sam wybiera swoją dyscyplinę wiodącą).Opłaty za wydanie licencji dokonuje klub, a wniosek o przedłużenie licencji składamy już samodzielnie.

4. Do wniosku o otrzymanie pozwolenia na broń należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia lekarskie wydawane przez upoważnionych do tego lekarzy. Lista gabinetów przeprowadzających potrzebne badania znajduje się na stronie Wydziału Postępowań Administracyjnych. Konieczna będzie wizyta u psychiatry, psychologa, okulisty i lekarza orzecznika. W niektórych przychodniach można wykonać komplet badań. Wyniki badań będą ważne przez 2 miesiące, dlatego nie warto robić ich zbyt wcześnie, aby w momencie składanie wniosku nadal były aktualne.

5. Aby legalnie posiadać broń do celów kolekcjonerskich trzeba należeć do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.  Do większości stowarzyszeń można zapisać się przez internet, nie wychodząc z domu.

6. Na koniec  należy złożyć do WPA wniosek oraz potrzebne dokumenty. We wniosku powinniśmy zamieścić informację  w jakim celu chcemy posiadać broń, oraz ile sztuk broni chcemy kupić.  Aktualna ustawa nie nakazuje aby we wniosku zawarta  była informacja dotycząca tego jaki rodzaj broni jest nam potrzebny, jednak przedstawienie naszych potrzeb wraz z opisem konkurencji w jakich mamy zamiar brać udział podczas zawodów, zwiększy nasze szanse na otrzymanie pozwolenia na większą ilość broni. Gotowe wnioski znaleźć można w internecie.

Dokumenty potrzebne do wniosku o wydanie pozwolenia na broń.

Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku:

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na konto urzędu miasta;

2. Dwa zdjęcia o rozmiarach 3x4cm;

3. Wykaz startów w zawodach (jeżeli braliśmy już udział w zawodach sportowych);

4. Zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;

5. Ksero patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu);

6. Zaświadczenie o członkostwie w klubie sportowym;

7. Zaświadczenia lekarskie;

8. Ksero licencji PZSS (oryginał do wglądu).

Wraz z wnioskiem możemy wysłać również  prośbę o wydanie „legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”. Koszt wydania takiego dokumentu to 10 zł.

Ile kosztuje pozwolenie na broń do celów sportowych?

Łączny koszt uzyskania pozwolenia na broń w celach sportowych:

-koszt wpisowego i składki rocznej w klubie sportowym-300-500zł

-patent (wersja pełna wraz z badaniami)-500 zł

-koszt wydania licencji PZSS-75 zł

-łączny koszt badań lekarskich 500-600zł

-opłata skarbowa na konto urzędu miasta (podwójna z racji podwójnego pozwolenia- 2x242zł+484zł

-wpisowej do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim- 0-200zł

-koszt wydania legitymacji „osoby dopuszczonej do posiadania broni”-10 zł

RAZEM:1842zł-2242zł

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą. Odpowiedź  powinniśmy otrzymać  do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. W międzyczasie WPA może poprosić nas o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie powodu dla którego chcemy posiadać broń oraz ilości i rodzaju broni jaką chcemy zakupić. Po złożeniu wniosku należy się spodziewać wizyty dzielnicowego, który przeprowadzi  również wywiad środowiskowy, kontaktując się z naszą rodziną i sąsiadami.

Wróćmy na moment do pozwoleń kolekcjonerskich dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Osoby te na co dzień mają w pracy styczność z bronią i okresowo przechodzą odpowiednie badania lekarskie, dlatego ubiegając się o pozwolenie kolekcjonerskie nie muszą odwiedzać lekarzy. Nie muszą też zdawać egzaminów ze znajomości obsługi broni. Wystarczy, że zapiszą się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim i poinformują  o tym swojego przełożonego. Funkcjonariusz nie musi otrzymać od przełożonego pozwolenia na wstąpienie do stowarzyszenia pod warunkiem, że ma ono charakter krajowy. We wniosku o uzyskanie pozwolenia funkcjonariusz zobowiązany jest zamieścić informację dotyczącą tego jaki rodzaj służby pełni oraz w jakiej jednostce służy.

 

Cel łowiecki:

1. Żeby wstąpić do koła łowieckiego trzeba być osobą pełnoletnią. Po złożeniu do regionalnego koła łowieckiego wniosku o członkostwo trzeba odbyć 12 miesięczny staż polegający na czynnym uczestnictwie w życiu koła łowieckiego (udział w polowaniach, szkoleniach). Każdy kandydat ma przydzielanego opiekuna, która pomaga mu rozpocząć przygodę z łowiectwem.

2. Na koniec stażu kandydat zdaje egzamin sprawdzający poziom jego wiedzy na temat bezpiecznej obsługi broni i zachowania podczas polowań. Sprawdzane są także jego umiejętności strzeleckie, które kandydat ma wcześniej okazję ćwiczyć na zorganizowanych treningach w strzelnicy razem z członkami koła.

3. Po zdanym egzaminie należy złożyć do Polskiego Związku Łowieckiego deklarację wraz z potwierdzeniem opłacenia wpisowego w celu otrzymania  legitymacji myśliwskiej, która  uprawnia do posiadania broni w celach łowieckich.

4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lekarskie. Wykaz lekarzy upoważnionych do przeprowadzania odpowiednich badań znaleźć można na stronie internetowej Wydziału Postępowań Administracyjnych. Potrzebna będzie wizyta u psychologa, psychiatry, lekarza orzecznika i okulisty. W niektórych przychodniach można wykonać wszystkie potrzebne badania, bez potrzeby  jeżdżenia w kilka miejsc, co znacznie ułatwia sprawę. Badania będą ważne przez 2 miesiące, dlatego nie warto robić ich zbyt wcześnie przed złożeniem wniosku.

5. Na koniec należy złożyć do Wydziału Postępowań Administracyjnych wniosek wraz z potrzebnymi  dokumentami. Wniosek powinien zawierać informację jakiego typu broń chcemy posiadać oraz ile sztuk broni zamierzamy kupić. Należy także zaznaczyć, że broni  będzie się używać do celów łowieckich. Egzamin z PZŁ upoważnia do posiadania broni gładkolufowej oraz z lufą gwintowaną (z wyjątkiem broni krótkiej i broni z bocznym zapłonem).

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku:

1. Zaświadczenia lekarskie (oryginały)

2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie łowieckim i uzyskaniu uprawnień do uczestnictwa w polowaniach

3. Dwa zdjęcia o rozmiarach 3x4cm

4. Potwierdzenia wniesienia na konto urzędu miasta opłaty skarbowej w wysokości 242 zł.

 

 

Łączny koszt uzyskania pozwolenia na broń w celach łowieckich:

1. Wstąpienie do koła łowieckiego-ok.500zł

2. Wpisowe do PZŁ-960zł

3. Badania lekarskie 500-600zł

4. Opłata skarbowa-242z

 

RAZEM:2200-2300zł

 

W obu opisanych przypadkach wniosek wraz z dokumentami można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Czas oczekiwania na odpowiedź to około 30 dni. W tym czasie WPA może zwrócić się do nas z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące powodu dla którego chcemy posiadać broń oraz tego jaki rodzaj broni nas interesuje. Po złożeniu wniosku prawdopodobnie odwiedzi nas dzielnicowy, który przeprowadzi również wywiad środowiskowy wśród naszej rodziny i sąsiadów. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, trzeba jeszcze złożyć podanie o wydanie promes umożliwiających kupno broni. Koszt jednej promesy to 17zł. Obecnie promesy wydawane są bezterminowo. Po zakupie broni mamy 5 dni na zarejestrowanie jej w WPA. Wniosek o rejestrację można dostarczyć osobiście lub pocztą. W momencie zakupu broni powinniśmy już posiadać atestowaną szafę lub sejf przeznaczone do jej bezpiecznego przechowywania. Kiedy kupimy pierwszą broń dzielnicowy może chcieć sprawdzić czy jest ona odpowiednio zabezpieczona w naszym domu

Pamiętajmy, że posiadanie broni to odpowiedzialność i jeśli już decydujemy się na jej kupno musimy potrafić się nią posługiwać. Choć w Polsce pozwolenia na broń nie są obywatelom przesadnie łatwo rozdawane to dostęp do broni  nie jest też wyjątkowo utrudniony w porównaniu z innymi krajami. Taki stan rzeczy zawdzięczamy właściwemu postępowaniu osób posiadających broń w naszym kraju. Jeśli posiadacze broni palnej zaczęli by zachowywać się nieodpowiedzialnie zaniepokojone społeczeństwo mogłoby zażądać zaostrzenia przepisów.